Onder aanvoering van De Grote Leider deden de stappers weer een oefenetappe van Kampen naar Zwolle! Bij Wilsum was er een ijsje. Eindpunt was de tuin van Anne en Nelleke! En in oktober hervatten wij de Suyderseeroute! Ook een keer meelopen? Meld je bij Ineke de Graaf-Jonker!