Met hulp van de Stichting Steunfonds voor de Zorg aan Verstandelijk en/of Lichamelijk Gehandicapten kan men een aanvraag doen voor financiële ondersteuning van activiteiten (of middelen) die bijdragen aan de zorg voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten.
Dit betreft veelal zaken die niet, of onvoldoende, via het reguliere circuit worden ingevuld. Aanvragen kunnen worden gedaan door particulieren en zorginstellingen (bijv. dagverblijven, gezinsvervangende tehuizen en scholen). Met name kleinschalige, praktische zaken, die het dagelijks leven van een zorgontvanger of zorgverlener kunnen verbeteren, kunnen in aanmerking komen voor een ondersteuningsbijdrage.
De laatste ondersteuning waar wij aan mee gewerkt hebben, is bij de aanschaf van een elektrische fiets (dubbelzit) waarin een begeleider en een bewoner van het verzorgingshuis De Vijverhof samen mee op pad kunnen. Maar ook het aanschaffen van een paard voor de Stichting Zwartendijk ruiters was één van de  acties die we afgelopen jaar gedaan hebben.
Natuurlijk zoeken wij nog mensen die ons willen ondersteunen in het werk dat we doen. Maar ook aan het vragen voor kleinschalige en praktische zaken voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten in de regio IJsselmuiden en Kampen kunt u bij ons doen.
Wilt u meer weten hoe u ons kunt ondersteunen of een aanvraag wilt doen, neem dan contact met mij op: Bert Palland, Sonnenbergweg 7, 8271RJ IJsselmuiden; tel. 06 26 77 44 62.
Kijk ook op donateurs.administratie@steunfondszorg.nl