Op deze pagina

  1. Doelstelling
  2. Collectebonnen en app
  3. Zaalverhuur kerkgebouw
  4. IBAN-nummers
  5. Kamer van Koophandel

Doelstelling

De taakgroep Administratie en Beheer zorgt voor het beheer van de gebouwen alsmede voor de financiële, personele en kerkelijke administratie. De taakgroep kent ook een zogeheten College van Kerkrentmeesters. Dit bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester van bovengenoemde taakgroep.
Contactpersoon: Henk Steenhuis.


Collectebonnen en app

Aan de collecte kan op drie manieren bijgedragen worden: contant, collectebonnen en digitaal. Collectebonnen zijn verkrijgbaar per kaart: 20 bonnen à € 0,75 per bon. Voordeel van het gebruik van collectebonnen en digitaal collecteren: de bedragen die overgemaakt worden zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De bonnen zijn te verkrijgen: iedere 2e maandag van de maand tussen 19.15 en 20.00 uur in De Bron, bij Lucas Hakvoort of bij Fred Flentge. Digitaal collecteren gebeurt via de Bron app.
Contactpersoon: Lucas Hakvoort.


Zaalverhuur kerkgebouw

Ons kerkgebouw kent diverse zalen die tegen een vergoeding gehuurd kunnen worden. Ruimtes van De Bron kunnen worden gehuurd door leden en Christelijke/Kerkelijke organisaties waar leden van de kerk bij betrokken zijn. Voor niet-leden en niet-Christelijke/Kerkelijke organisaties, vindt verhuur in beginsel alleen plaats als activiteiten worden ontplooit die direct of indirect met het kerkenwerk te maken hebben. Een en ander na instemming van de koster, zo nodig na overleg met de taakgroep Administratie en Beheer. De huurbedragen per dagdeel (per 01-01-2024) kunt u hier inzien.
Voor informatie over tijden, mogelijkheden, overige voorwaarden en reserveringen kunt u contact opnemen met onze koster Tini Landman, tel.: 038-3318931 of 06-10840840. E-mail: koster@debronijsselmuiden.nl


IBAN-nummers

Kerk: NL50RABO0373741707
Diaconie: NL41RABO0373709374
ZWO: NL30RABO0321421140


Kamer van Koophandel

Onze kerk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het nummer is: 76415546.