Op deze pagina

  1. Doelstelling
  2. Bron-app
  3. Beamteam
  4. Website
  5. Opnamen kerkdiensten

Doelstelling

Intern en extern. De taakgroep Communicatie en Publiciteit houdt zich bezig met de communicatie en met publicitaire zaken aangaande De Bron in brede zin. Een goede communicatie is in deze moderne tijd belangrijk, zowel intern (binnen De Bron) als extern (buiten De Bron). Uit de lucht vallen? Het werk van de taakgroep moet goed aansluiten bij de kernwaarden van De Bron en bij haar missie, visie en bij het profiel en de organisatie van de gemeente (‘leven vanuit de Bron’). Communicatie komt niet zomaar uit de lucht vallen… Wie, wat, waarom en wanneer? Inderdaad, niet zomaar uit de lucht. Daarom is, naast specifieke klussen, een totaal-plaatje van communicatie nodig waarbij we ons afvragen: wie willen we met onze communicatie bereiken, wat willen we communiceren, wat willen we ermee bereiken, hoe bereiken we de betreffende doelgroep en hoe gaan we (op termijn) de effecten meten. Wie? Het gaat in eerste instantie om interne communicatie, dus om communicatie binnen De Bron. Op termijn kunnen we ons gaandeweg ook gaan richten op externe communicatie (zakelijke relaties, kerkelijke instanties, overheden, omwonenden, andere kerken, ‘zoekende’ kerkgangers, etc.). Wat? We communiceren over alles wat er binnen De Bron gebeurt. Het gaat daarbij om informeren, maar ook om te inspireren en om verbindingen tussen leden te stimuleren. Hoe? Hoe (op welke manier) bereiken we wie en hoe willen we de informatie delen? Te denken valt aan de volgende communicatiemiddelen: kerkblad de NieuwsBron, de website, e-mail en het mededelingenbord. Uiteraard doet de taakgroep ook mee aan het gebruik van moderne media, zoals Facebook en filmpjes. Sommige middelen worden al gebruikt; andere (nog) niet of in mindere mate. Ze kunnen elkaar aanvullen en/of versterken. Niet zo lang geleden zijn we begonnen met het gebruik van een tweetal camera’s om de diensten in beeld te brengen. Zo zijn de diensten rechtstreeks dan wel achteraf te zien via het internet.
Contactpersoon: Henk Bosch.


Bron-app

Alles wat we belangrijk vinden heeft tegenwoordig een plek op onze smartphone: onze sociale contacten, onze bank, muziek, de ANWB, de krant. Sinds het voorjaar van 2022 gebruiken we daarom de Bron-app. Het biedt de mogelijkheid om alle informatie en uitingen van De Bron bijeen te brengen. Maar vooral: het vergemakkelijkt de verbin-ding tussen ons als kerkleden en het stimuleert deze. Bijvoorbeeld door berichten en foto’s te plaatsen of door met elkaar te chatten. Dat verlaagt ook de drempel om elkaar op te zoeken. Je kunt oproepjes doen, wat afspreken of je ergens voor opgeven.
De Bron-app is een verzamelplaats van alle informatie die je in de kerk nodig hebt: nieuwtjes, adresgegevens, roosters, agenda’s. Nu staat er eigenlijk overal wat. Met een kerk-app staat alles bij elkaar, of verwijst naar elkaar. De app is een alles-in-één-omgeving die steeds actueel is.


Beamteam

De beamer en beide camera’s in onze kerk worden bemenst door een tiental gemeenteleden. Zij vormen samen het zogenoemde beamteam. Het e-mail adres is: beamteam@debronijsselmuiden.nl


Website

Deze website bevat alle informatie uit het jaarboekje. De homepage vermeldt elke week actuele gegevens over de komende erediensten en activiteiten in onze gemeente. Ook zijn er foto’s te vinden van activiteiten die al plaats vonden. In het ledengedeelte van de website kunt u het kerkblad de NieuwsBron lezen. Ook vindt u hier het jaarboek en alle adresgegevens van onze leden. Om toegang tot dit gedeelte te krijgen moet u inloggen met een account. Dit kunt u via deze website aanvragen. De leden van de websitewerkgroep houden de inhoud en de vormgeving van de website actueel. De werkgroep komt een aantal keren per jaar bij elkaar om de website verder te ontwikkelen en doet voorstellen voor verbetering en verfraaiing van de website. Taak- en werkgroepen kunnen teksten, aanvullingen en wijzigingen via Wouter Klaassens aanleveren. Wanneer u opmerkingen of aanvullingen heeft, kunt u een van deze leden aanspreken of een mailtje sturen naar: info@debronijsselmuiden.nl krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.


Opnamen kerkdiensten

Van de meeste diensten is een digitale opname beschikbaar. Degene die een dienst achteraf wil beluisteren, kan contact opnemen met Wouter Klaassens. De opgenomen diensten kunnen dezelfde dag via www.kerkomroep.nl of YouTube bekeken worden. U kunt de betreffende dienst digitaal, via mail of in mp3-formaat geleverd krijgen.
Contactpersoon: Wouter Klaassens.