Op deze pagina

  1. Doelstelling
  2. Beamteam
  3. Website
  4. Kerkradio
  5. Opnamen kerkdiensten

Doelstelling

Intern en extern. De taakgroep Communicatie en Publiciteit houdt zich bezig met de communicatie en met publicitaire zaken aangaande De Bron in brede zin. Een goede communicatie is in deze moderne tijd belangrijk, zowel intern (binnen De Bron) als extern (buiten De Bron). Uit de lucht vallen? Het werk van de taakgroep moet goed aansluiten bij de kernwaarden van De Bron en bij haar missie, visie en bij het profiel en de organisatie van de gemeente (‘leven vanuit de Bron’). Communicatie komt niet zomaar uit de lucht vallen… Wie, wat, waarom en wanneer? Inderdaad, niet zomaar uit de lucht. Daarom is, naast specifieke klussen, een totaal-plaatje van communicatie nodig waarbij we ons afvragen: wie willen we met onze communicatie bereiken, wat willen we communiceren, wat willen we ermee bereiken, hoe bereiken we de betreffende doelgroep en hoe gaan we (op termijn) de effecten meten. Wie? Het gaat in eerste instantie om interne communicatie, dus om communicatie binnen De Bron. Op termijn kunnen we ons gaandeweg ook gaan richten op externe communicatie (zakelijke relaties, kerkelijke instanties, overheden, omwonenden, andere kerken, ‘zoekende’ kerkgangers, etc.). Wat? We communiceren over alles wat er binnen De Bron gebeurt. Het gaat daarbij om informeren, maar ook om te inspireren en om verbindingen tussen leden te stimuleren. Hoe? Hoe (op welke manier) bereiken we wie en hoe willen we de informatie delen? Te denken valt aan de volgende communicatiemiddelen: kerkblad de NieuwsBron, de website, e-mail en het mededelingenbord. Uiteraard schenkt de taakgroep ook aandacht aan moderne media, zoals Facebook en filmpjes. Sommige middelen worden al gebruikt; andere (nog) niet of in mindere mate. Ze kunnen elkaar aanvullen en/of versterken.
Contactpersoon: Henk Bosch.


Beamteam

De beamer in onze kerk wordt bemenst door een aantal gemeenteleden. Zij vormen samen het zogenoemde beamteam. Contactpersoon is Nellie Brink. Het e-mail adres is: beamteam@debronijsselmuiden.nl


Website

Deze website bevat alle informatie uit het jaarboekje. De homepage vermeldt elke week actuele gegevens over de komende erediensten en activiteiten in onze gemeente. Ook zijn er foto’s te vinden van activiteiten die al plaats vonden. In het ledengedeelte van de website kunt u het kerkblad de NieuwsBron lezen. Ook vindt u hier het jaarboek en alle adresgegevens van onze leden. Om toegang tot dit gedeelte te krijgen moet u inloggen met een account. Dit kunt u via deze website aanvragen. De leden van de websitewerkgroep houden de inhoud en de vormgeving van de website actueel. De werkgroep komt een aantal keren per jaar bij elkaar om de website verder te ontwikkelen en doet voorstellen voor verbetering en verfraaiing van de website. Taak- en werkgroepen kunnen teksten, aanvullingen en wijzigingen via Wouter Klaassens aanleveren. Wanneer u opmerkingen of aanvullingen heeft, kunt u een van deze leden aanspreken of een mailtje sturen naar: info@debronijsselmuiden.nl krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.


Kerkradio

Voor gemeenteleden die de diensten niet kunnen bezoeken of via internet kunnen beluisteren, bestaat de mogelijkheid om de beschikking te krijgen over een kerkradio. De abonnementskosten bedragen € 9,50 per maand. Ook is het mogelijk om voor een korte periode (minimaal 4 weken) te beschikken over kerkradio, bijvoorbeeld in geval van ziekte.
Contactpersoon: Henk Bosch.


Opnamen kerkdiensten

Van de meeste diensten is een digitale opname beschikbaar. Degene die een dienst achteraf wil beluisteren, kan contact opnemen met Wouter Klaassens. De opgenomen diensten kunnen dezelfde dag via www.kerkomroep.nl of een dag later worden beluisterd via de website. U kunt de betreffende dienst digitaal, via mail of in mp3-formaat geleverd krijgen.
Contactpersoon: Wouter Klaassens.