Op deze pagina

  1. Doelstelling
  2. Preekvoorziening
  3. Bloemen in de liturgie

Doelstelling

De taakgroep Eredienst bezint zich op alles wat er speelt rondom de kerkdiensten en speciale vieringen. Zij probeert bij de uitvoering van deze taak recht te doen aan de veelkleurigheid van de gemeente. Ook regelt zij veel praktische zaken. Zij heeft oog voor ontwikkelingen in de kerk en samenleving.

Voorzitter: Greet Holwerda


Preekvoorziening

De preekvoorziening wordt verzorgd door Wouter Klaassens. Hij regelt de gastpredikanten. Vanuit de taakgroep Eredienst is Wouter Klaassens het aanspreekpunt. Mocht u namen weten van predikanten en/of voorgangers (die een preekconsent hebben), wilt u hun namen dan aan hem doorgeven.


Bloemen in de liturgie

Bloemen

De bloemengroep probeert voor de kerkelijke feesten en/of bijzondere diensten een bloemstuk te maken dat door de vorm, kleur of naam een extra dimensie toevoegt aan de viering van de gemeente. Door het symbolisch schikken van de natuurlijke materialen kan die extra dimensie ontstaan. Binnen de taakgroep Eredienst is Aafke Steenhuis aanspreekpunt voor de bloemengroep. Mocht u vragen hebben of zelf geïnteresseerd zijn in deelname aan de groep, dan kunt u haar hiervoor benaderen.