Op deze pagina

  1. Doelstelling
  2. Preekvoorziening
  3. Liturgie
  4. Zanggroep
  5. Bloemengroep in de liturgie
  6. Kunst

Doelstelling

De taakgroep Eredienst bezint zich op alles wat er speelt rondom de kerkdiensten en speciale vieringen. Zij probeert bij de uitvoering van deze taak recht te doen aan de veelkleurigheid van de gemeente. Ook regelt zij veel praktische zaken. Zij heeft oog voor ontwikkelingen in de kerk en samenleving.
Voorzitter: Vacant


Preekvoorziening

De preekvoorziening wordt verzorgd door Wouter Klaassens. Hij regelt de gastpredikanten voor de vrije- en vakantiezondagen van onze predikant. Vanuit de taakgroep Eredienst is Wouter Klaassens het aanspreekpunt. Mocht u namen weten van predikanten en/of voorgangers (die een preekconsent hebben), wilt u hun namen dan aan hem doorgeven?


Liturgie

De taakgroep Eredienst denkt mee met de voorganger bij de voorbereiding van een dienst of een reeks van diensten (bijvoorbeeld die van de Stille Week en Pasen). Diensten waaraan de taakgroep tot nu toe meewerkte zijn: Dankdag, Biddag, Kerst, Paas-cyclus en zangdiensten. Ook is er op de achtergrond aandacht voor speciale diensten. Tijdens vergaderingen worden alle diensten waarbij de taakgroep Eredienst een rol heeft gespeeld, geëvalueerd. Bij de invulling van de diensten wordt geprobeerd aan te sluiten bij de belevingswereld van jong en oud om zo veel mogelijk mensen aan te spreken.


Zanggroep

Sinds de zomer van 2020 is er een zanggroep actief. Deze zangroep is ingezet tijdens de periode dat we niet konden zingen als gemeente vanwege corona maatregelen. De zanggroep blijft ook na corona bestaan en zal dan ook voor speciale diensten worden ingezet. Coördinator: Greet Holwerda.


Bloemengroep in de liturgie

Bloemen

De bloemengroep probeert voor de kerkelijke feesten en/of bijzondere diensten een bloemstuk te maken dat door de vorm, kleur of naam een extra dimensie toevoegt aan de viering van de gemeente. Door het symbolisch schikken van de natuurlijke materialen kan die extra dimensie ontstaan. Binnen de taakgroep Eredienst is Aafke Steenhuis aanspreekpunt voor de bloemengroep. Mocht u vragen hebben of zelf geïnteresseerd zijn in deelname aan de groep, dan kunt u haar hiervoor benaderen.


Kunst

Gedurende het kerkelijk jaar wordt een aantal muren in het kerkgebouw voorzien van tekeningen, schilderijen of foto’s.