Op deze pagina

  1. Doelstelling
  2. Crèche
  3. Kinderkring
  4. Kerkontb(ei)t
  5. Jeugd 12-16 jaar

Doelstelling

De werkgroep richt zich op activiteiten voor kinderen en jongeren. Er wordt gezocht naar een afwisseling van gezellige en sportieve activiteiten en activiteiten die te maken hebben met de inhoud van het christelijk geloof. Er is catechese voor kinderen in de basisschoolleeftijd en voor tieners en twintigers is er een apart programma.


Crèche

Kinderen tot ongeveer vier jaar kunnen naar de crèche tijdens de zondagmorgen- dienst. Ze worden daar opgevangen door één crècheleidster. Bij voorkeur hebben wij twee crècheleidsters maar dat is met onze huidige bezetting helaas niet mogelijk. Er is heel wat speelgoed en speelruimte voor de allerkleinsten beschikbaar. Tijdens de collecte mogen de ouders de kinderen uit de crèche ophalen om met de gemeente als geheel de zegen te ontvangen. Contactpersoon:  Michelle Schutte.


Kinderkring

Elke zondag is er kinderkring voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool. De verhalen en activiteiten die worden aangeboden komen uit Bijbel Basics, de online kinderdienstmethode van het Nederlands Bijbelgenootschap. Met deze methode zullen de kinderen na acht jaar de tweehonderd meest belangrijke Bijbelverhalen twee keer gehoord en verwerkt hebben. Ze zullen bekende en minder bekende verhalen horen en daarbij komen verschillende soorten verhalen aan bod; zoals psalmen, verhalen uit de profetieën en verhalen uit de brieven. Wij komen vier keer per jaar samen om alles goed met elkaar af te stemmen en de taken te verdelen. De diensten bereidt ieder zelf voor en via de mail en de app helpen wij elkaar op weg waar nodig is. In de Adventsperiode en de Veertigdagentijd bereiden wij samen een project voor, waar de kinderen tijdens de Kinderkring aan zullen werken. Hiervan laten wij ook wat zien / horen aan de andere gemeenteleden. Bovendien organiseren wij met Kerst samen met andere kerken een Lichtjestocht of zorgen dat er speciaal voor de kinderen een Kinderkerstfeest is. Coördinator: Marijke de Vries.


Kerkontb(ei)t

Eén keer per maand wordt er, tijdens kerktijd op zondagmorgen, een ontbijt georganiseerd voor jongeren van 12-15 jaar in samenwerking met de katholieke kerk te IJsselmuiden. Het vindt plaats in de katholieke pastorie aan de Burgemeester van Engelenweg. Onderwerpen die te maken hebben met geloof en de leefwereld van tieners komen hier aan bod. Een aanbod voor jongeren in de leeftijd van 16-18 jaar is in de maak. Via diverse app-groepen en de NieuwsBron worden jongeren op de hoogte gebracht van de activiteiten. Contactpersoon: Jeannette van der Wal.


Jeugd 12-16 jaar

Ouders van tieners vinden het belangrijk dat hun c.q. onze jongeren elkaar blijven ontmoeten. Het is één van de speerpunten uit het nieuwe beleidsplan. Deze ouders organiseren daarom activiteiten vanuit de visie dat betrokkenheid bij de kerk begint bij elkaar kennen en leuke dingen doen. Daarom gaan ze aanvullend op het Kerkontb(ei)t een aantal activiteiten aanbieden voor de jeugd van 12 tot 16 jaar. Denk bijvoorbeeld aan een pizza- en filmavond, klimmen, Escape room. Hopelijk worden zo bestaande vriendschappen uitgebouwd en nieuwe gesloten. Tegelijkertijd is het voor de ouders leuk om dit samen te organiseren.