Op deze pagina:

  1. Doelstelling
  2. Crèche
  3. Kinderkring
  4. Jongerencatechese
  5. Tieneractiviteiten

Doelstelling

De werkgroep richt zich op activiteiten voor kinderen en jongeren. Er wordt gezocht naar een afwisseling van gezellige en sportieve activiteiten en activiteiten die te maken hebben met de inhoud van het christelijk geloof. Er is catechese voor kinderen in de basisschoolleeftijd en voor tieners en twintigers is er een apart programma.

Contactpersoon: ds. Nelleke Beimers


Crèche

Kinderen tot ongeveer vier jaar kunnen naar de crèche tijdens de zondagmorgendienst. Ze worden daar opgevangen door minimaal twee crècheleidsters. Er is heel wat speelgoed en speelruimte voor de allerkleinsten beschikbaar. Tijdens de collecte mogen de ouders de kinderen uit de crèche ophalen om met de gemeente als geheel de zegen te ontvangen.

Contactpersoon voor de crèche is: Liejanne Wierenga


Kinderkring

Elke zondag is er kinderkring voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool. De verhalen en activiteiten die worden aangeboden komen uit Bijbel Basics, de online kinderdienstmethode van het Nederlands Bijbelgenootschap. Met deze methode zullen de kinderen na acht jaar de tweehonderd meest belangrijke Bijbelverhalen twee keer gehoord en verwerkt hebben. Ze zullen bekende en minder bekende verhalen horen en daarbij komen verschillende soorten verhalen aan bod; zoals psalmen, verhalen uit de profetieën en verhalen uit de brieven. Wij komen vier keer per jaar samen om alles goed met elkaar af te stemmen en de taken te verdelen. De diensten bereidt ieder zelf voor en via de mail en de app helpen wij elkaar op weg waar nodig is. In de Adventsperiode en de Veertigdagentijd bereiden wij samen een project voor, waar de kinderen tijdens de Kinderkring aan zullen werken. Hiervan laten wij ook wat zien / horen aan de andere gemeenteleden. Bovendien organiseren wij met Kerst samen met andere kerken een Lichtjestocht of zorgen dat er speciaal voor de kinderen een Kinderkerstfeest is.

Coördinator: Liejanne Wierenga


Jongerencatechese

Gedurende het winterseizoen worden ontmoetingen met jongeren georganiseerd. Ook naar hen toe wil de kerk in een open gesprek proberen te verwoorden wat er in de wereld van geloof en leven valt te ontdekken en te beleven. Aangepast aan hun leef- en belevingswereld wordt geprobeerd een goed programma op te stellen. Thema’s worden gevonden in Bijbelse grondlijnen, verbonden met de actualiteit en de leefwereld van jongeren. Daarbij is het belangrijk na te gaan wat de wensen van de jongeren zelf zijn en welke bijdrage de ouders hierin kunnen leveren. De catechese of vergelijkbare activiteiten kunnen zowel ’s avonds als in het weekend plaatsvinden.

Contactpersoon: ds. Nelleke Beimers


Tieneractiviteiten

Voor de jongeren van onze kerk (12-17 jaar) wordt er maandelijks een activiteit georganiseerd. Dat varieert van een Maaltijd Thuis bij een gemeentelid (ongeveer 5 keer per jaar) tot de Judas Games, een smokkeltocht, klimmen bij Yosemity en survivalrun. Afhankelijk van de locatie en het aantal geïnteresseerden gaat er dit jaar wellicht een groep naar ‘The Passion’. Ieder jaar zal opnieuw bekeken worden welke activiteiten nogmaals en welke nieuwe activiteiten er aangeboden worden. Via de NieuwsBron en de appgroep word je op de hoogte gehouden van de activiteiten die georganiseerd worden. Graag tot ziens!

Contactpersoon is op dit moment nog niet aangewezen.