Six days a week…
Vanaf eind maart 2020 tot aan Pinksteren verzorgde een vijftal gemeenteleden en ondergetekende elke dag een korte tekst op deze website én Facebook van De Bron. Als bemoedigende, inspirerende of tot nadenken
stemmende prikkel ‘in dagen van corona’. Ze zijn in dit archief terug te vinden.