Komende dinsdag 16 mei, bent u allen hartelijk welkom in de Open Hof (Hofzaal) voor het tweede deel van de toerustingsavonden over kruis en opstanding. Om 19.30 uur is er koffie en ik start precies om 19.45 uurOm 21.30 uur ronden we af. Ook als u de eerste avond niet bent geweest kunt u zo aanhaken.

De avond is al eerder als volgt aangekondigd:

Het is klip en klaar: het christelijk geloof is ooit ontsprongen aan de opstandingservaring van eerste volgelingen van Jezus. Maar hoe stellen we dit dan voor? Ons moderne denken heeft het moeilijk met dit ‘vreemde verhaal’. Het was in de vorige eeuw hier en daar mode om te zeggen dat het ’symbolisch’ is en – zo werd gesuggereerd – dus niet historisch. In veel hedendaagse preken wordt dit maar in het midden gelaten. Maar is het dan slechts een ‘verhaal dat gaat’? Voor de pauze kijken we naar de ‘historiciteit’. Wat is er nu ‘echt gebeurd’? Waar mogen we, ook wetenschappelijk, vast en zeker van uitgaan? Dat is meer dan soms wordt beweerd. Na de pauze kijken we naar de betekenisgeving van de opstanding. Welke lijnen zijn er getrokken in onze protestantse geloofsbelijdenis, in de klassieke en de moderne theologie, en welke stemmen klinken vandaag. Ik kijk er weer naar uit jullie te ontmoeten!

Ds. Lex Boot