Tijdens de ziekte van wijlen koster Roelof Landman werd zijn werk bij uitvaarten vanuit De Bron overgenomen door Margreeth Niessen. Zij werd hierin bijgestaan door een groepje van stoelensjouwers en kerkinrichters. Aanvullend zijn er binnen De Bron ook schoonmakers, koffieschenkers etc. Dit geheel van (blijvende) hulptroepen was op donderdagavond 1 september in de kerk aanwezig om de officiële werkoverdracht bij te wonen van Margreeth aan Tini Landman. Tini is daarmee vanaf heden voor 10 uur per week de kosteres van De Bron. Beide dames werden door kerkrentmeester Fred Flentge verrast met een mooie bos bloemen. Hij bedankte Margreeth voor het vele invalwerk en heette Tini van harte welkom op haar eerste werkdag als koster. Fijn en moedig dat ze dit werk van haar overleden echtgenoot Roelof overneemt. Ten slotte zij vermeld dat Tini in haar wekelijkse werk wordt ondersteund door Feita van Enk en dat er voor de zondagen een roulerend kostersteam beschikbaar is bestaande uit vijf personen. Zie foto’s: FOTO’S -> ALGEMEEN