Bronleden krijgen een uitnodiging om op zaterdag 9 april a.s. om 14.30 uur in kerkelijk centrum ‘De Hoeksteen’ de boekpresentatie bij te wonen van het nieuwste boek van dr. Bert van Veluw: Jezus’ kruisdood in beeld; hedendaagse en bijbelse metaforen van verzoening en verlossing. (Uitg. Van Warven, Kampen 2022).