Als commissie Vorming en Toerusting PKN Kampen en De Bron IJsselmuiden zijn we blij dat we voor de komende periode een aantal activiteiten kunnen aanbieden. Activiteiten om te verbinden, te verdiepen en te ontmoeten. Het blijft natuurlijk afhankelijk van de coronamaatregelen in hoeverre het ook door kan gaan, maar we blijven hoopvol.
U kunt zich aanmelden via de contactpersoon of gespreksleider en ter plekke betalen.

Blik op de hemel
Bij een blik op de hemel kijk je ver in de ruimte en terug in de tijd. Hoe klein en nietig lijkt dan de aarde en de mens die daarop rondloopt… En hoe wonderlijk dat er leven is ontstaan in deze onmetelijke ruimte en tijd. Je krijgt een gevoel van verbazing en verwondering over het wonder van Gods schepping.
In een serie van twee avonden wil ik u meenemen in deze vreemde en wondere wereld. Aan de hand van foto’s en films, die gemaakt zijn met de meest moderne instrumenten en technieken. Ik wil u de eerste avond laten kennismaken met vreemde plekken op de aarde en in ons zonnestelsel. Op de tweede avond gaan we steeds verder tot aan de randen van het zichtbare heelal. U kunt u verbazen en verwonderen over Gods schepping.
Data: donderdag 3 maart en donderdag 21 april. Tijd: 19.45 uur.
Gespreksleider: dr. Henk Riezebos.
Contactpersoon: Betsy Leidekker; betsieleidekker@hotmail.com; tel. 06 22 655 210.
Plaats: Open Hof.
Bijdrage: € 7,50.

Groen geloven
In de lezing ‘Groen Geloven is duurzaam doen’ wordt verteld hoe het geloof, de schepping en de Bijbel haar inspireren voor een levenshouding vanuit verbondenheid met de schepping. Een van de belangrijkste dingen daarbij is dat we ervan doordrongen raken dat alles met alles samenhangt. Daarom doen de keuzes die we in het dagelijks leven maken, zoals wat we eten en waar we het kopen, er toe. Die keuzes hebben invloed op onze medemens en de natuur. Marjolein is een groot voorstander van ‘consumanderen’, ook minder consumeren, maar vooral anders. In haar lezing zal ze laten zien welke, vaak simpele en goed haalbare, keuzes je kunt maken om je eigen ecologische voetafdruk, of eerlijke aarde-aandeel, te verkleinen. Niet als doel op zich, maar als een uitdrukking van ‘Heb je naaste lief zoals jezelf.’
Deze avond wordt van harte aanbevolen door de commissie Groene Bron.
Datum: dinsdag 15 maart van 20.00 tot 22.00 uur.
Plaats: Open Hof.
Gespreksleiding: Marjolein Tiemens-Hulscher. Zij is landbouwingenieur, workshopleider bij Groen Geloven, en voorzitter van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid van de Raad van Kerken in Nederland.
Contactpersonen: Netty Deen (n.deen@home.nl; tel. 3326682) en Jonette de Hoop (jldehoop11@kpnmail.nl).
Bijdrage: € 5,-

Verwonderwandeling langs de IJssel
‘Uren kan ik kijken, in gedachten vaar ik mee. Eeuwig draagt de IJssel, levend water naar de zee.’
Deze dichtregels van Jan Terlouw geven blijk van bewondering voor de rivier die op veel plekken de grens vormt tussen Overijssel en Gelderland.
‘Het is altijd hetzelfde en tegelijk telkens weer anders. De rivier weerspiegelt voor mij het volle leven met alle ups en downs die erbij horen’, zegt Wim Eikelboom. Hij is groot liefhebber van de IJssel. En de rivier is voor hem ook een spiritueel rustpunt.
Hij neemt ons mee in verhalen over de rivier, het landschap en de cultuur. We wandelen langs de oever van de rivier en door het oudste rivierbos van Overijssel, het Zalkerbos.
Datum: 19 maart 2022; start 15.30 uur.
Leiding: Wim Eikelboom.
Plaats: bij de dorpspomp in Zalk.
Bijdrage: € 5,-.
Contactpersoon: Gerhanne van Dijk; email: gerhannevandijk@hotmail.com; tel. 3377247.

Excursie Ikonenmuseum
Nadere informatie volgt, maar om al vast te noteren:
Datum: 26 maart 2022.
Plaats: Ikonenmuseum  Buiten Nieuwstraat 2, Kampen.
Tijd: 14.00 uur.
Leiding: Liesbeth van Es, conservator Ikonenmuseum.
Contactpersoon: Gerhanne van Dijk, email: gerhannevandijk@hotmail.com; tel. 3377247.
Bijdrage: € 5,-.