In mystieke teksten proberen mystici van alle eeuwen taal te geven aan wat zij opmerken aan innerlijke bewegingen in de ziel. Zo geven zij een inkijkje in wat zich op verborgen wijze afspeelt in de godsrelatie. Deze teksten raken aan een groot geheimenis en dat maakt ze intiem. De lezer blijft gast.

Als ‘gasten’ willen we op drie dinsdagavonden in de herfst teksten lezen en onszelf er in spiegelen. Wat licht er op, en wat resoneert aan onze ervaringen als mensen van de 21e eeuw? Wat maakt blij en wat schuurt, en wat zegt dat over ons?

We gaan steeds verder terug in de tijd. Op 19 oktober starten we met de hedendaagse mystica Maria de Groot (geboren 1937). Op 26 oktober lezen we een lied van de Spaanse mysticus Johannes van ’t Kruis (1542-1591) en op 2 november gaan we naar een tekst van de dominicaan Eckhart van rond 1300.

Data: dinsdagen 19 en 26 oktober, 2 november
Plaats: Open Hof
Tijd: 20.00 uur
Gespreksleider: ds. Lex Boot

Opgave vóór 11 oktober via de mail ds.boot@openhofkampen.nl of telefoon: 06 511 88 840