Reevediep op zaterdagochtend 28 oktober.

Jesaja
‘Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.’

Man/Vrouw
Hij…? Deze bemoedigende tekst (Jesaja 40: 31) geldt natuurlijk net zo goed voor vrouwen en meisjes! Als je eens kans wil maken om in werkelijkheid te zien hoe zo’n arend de vleugels uitslaat, ga dan mee met de vogelexcursie van de Groene Bron.

Van 9 tot 12 uur
Als Groene Bron willen we graag weer een vogelexcursie houden bij het Reevediep op zaterdagochtend 28 oktober a.s. We hopen op goed weer met niet te veel wind, zodat we een aantal mooie soorten kunnen spotten. We starten, net als in het voorjaar, om 9.00 uur bij de Kampense molen Olde Zwarver. Daar hopen we rond 12.00 uur weer terug te zijn.

Trekvogels
We verwachten verschillende soorten reigers, eenden, ganzen, steltlopers en roofvogels te zien. Het is een mooie tijd voor trekvogels zoals goudplevier en visarend en wie weet zien we de “vliegende deur” (zie foto) wel ! 😊 Graag een verrekijker en iets te drinken meenemen.

Opgave
Bij voorkeur opgeven bij Willem Legemaat: w.legemaat@solcon.nl of 06 29 560 723 (tot 22.00 u en uiterlijk donderdag 26 oktober).

Wanneer je naam en contactgegevens opgeeft kunnen we ook evt. veranderingen of annulering (bijv. vanwege slecht weer) doorgeven.

Hartelijke groet,
namens de werkgroep Groene Bron,
Willem Legemaat