Ondanks het druilerige weer, waren er 8 fietsers mee op vogelexcursie waar we meer dan 20 verschillende soorten vogels hebben gezien, zoals diverse soorten reigers, ganzen en eenden, de aalscholver, fuut, smient, wintertaling, roek, kauw etc. (een uitgebreide versie vindt u in de volgende NieuwsBron). Een excursie om te herhalen op een warmere voorjaars-/zomerdag. Voor foto’s zie: FOTO’S -> ACTIVITEITEN