Op donderdagavond  9 maart a.s. is er een avond met Renée van Riessen over “De ziel opnieuw.” Er is nog ruimte om hieraan deel te nemen. EEN AVOND PRATEN EN DENKEN OVER DE ZIEL
Over dit onderwerp heeft Renée van Riessen een boekje geschreven dat in 2013 is verschenen. De hoofdlijn van dat boekje zal in een korte lezing worden toegelicht. Het doel is vervolgens om met deelnemers in gesprek te gaan over de vraag of en hoe we over onszelf kunnen denken als “ziel”. Waarom is een benadering van jezelf als ziel belangrijk in het kader van het christelijk geloof? Wat zegt de Bijbel erover? Hoe verhoudt zich dat tot het filosofische perspectief op de ziel? Bijdrage: €5,-. Contactpersoon: Greetje Duitman, greetjeduitman@hotmail.com tel. 038-3446373.