De werkgroep Middengroep organiseert op donderdag 13 april a.s. (na Pasen) de zogeheten ‘Emmaüswandeling’. Aanvang 19.00 uur vanaf De Bron. U kunt dan kiezen uit twee afstanden van resp. een half uur en een uur. Voorafgaand lezen we samen een tekst over de Emmaüsgangers. Gewapend met deze tekst en met een vraag gaan we in tweetallen het gesprek hierover aan tijdens een wandeling. Bij terugkomst delen we onze ervaringen onder het genot van koffie/thee. Afsluitend wordt er een gedicht gelezen. Opgave vóór 10 april bij Carlien Achterkamp via app, mail of telefoon.