In oktober van dit jaar is de werkgroep Groene Bron met zijn werkzaamheden begonnen. In de kerkdienst van de startzondag zijn wij (Gerhanne, Ingrid, Roelof, Jaap, Gerrit en ik) al kort aan jullie voorgesteld. Voor degenen die dit hebben gemist, nog even kort de bedoeling van de werkgroep.
Klimaat en milieu zijn hot issues in het dagelijkse nieuws geworden. De Schepping kreunt onder de voetprint die wij met z’n allen op onze aarde drukken. Het is duidelijk dat we anders zullen moeten gaan leven, werken en recreëren. Zijn christenen zich ervan bewust dat zij de aarde niet in hun bezit hebben, maar slechts in bruikleen? Dat besef doet een appél op ons: wat kan ik, wat kunnen wij doen om de situatie te verbeteren? In onze eigen omgeving, maar ook als kerkgemeenschap. Om dit bewustzijn te vergroten zoeken we als werkgroep ook actief naar inspiratiebronnen; verbinden we ons met de initiatieven van mede Groene kerk de Open Hof en activiteiten vanuit Vorming & Toerusting.
De werkgroep is nu twee maal bijeen geweest en heeft flink zitten brainstormen. De ideeën kunnen in grofweg in twee clusters worden opgedeeld:
– verduurzamen van het kerkgebouw en een kritischer verbruik van water, energie en grondstoffen;
– verzamelen en aanreiken van creatieve ideeën waarmee gemeenteleden thuis aan de slag kunnen gaan, zodat er gelijk een olievlekwerking plaatsvindt.
Bij de uitwerking van deze ideeën kun je bijvoorbeeld denken aan het isoleren van het gebouw, het verminderen van het waterverbruik door het plaatsen van regentonnen voor het sproeien van de tuin en het zoveel mogelijk weren van plastic. Wie weet zelfs wel het plaatsen van zonnepanelen. Misschien kunnen we voorlichting over de vergroening van je eigen tuin organiseren: tegels er uit, planten er in! Het zijn maar enkele gedachten. En natuurlijk zijn we nog lang niet uitgedacht. Ook zal er moeten worden bekeken welke ideeën haalbaar zijn. We kunnen immers niet alles in één keer.
Hopelijk hebben jullie nu een beetje meer gevoel bij wat wij aan het doen zijn. Heb je zelf inspiratie? Schroom dan niet en deel je ideeën met ons! Mail naar: foppe123@planet.nl
Nico Foppen