Het brood dat ons voor ogen staat
en zich geduldig breken laat;
is uw gedaante, lieve Heer,
Gij daalt als manna in ons neer.

De beker die de ronde doet,
het is de omloop van uw bloed,
het spreekt van een geheimenis,
uw hartslag die ons leven is.

Lied 389
Voor foto’s zie: FOTO’S -> DIENSTEN