Op zondag 6 augustus was lied 834 ons slotlied. We verlieten de kerkzaal onder de nagalm van “Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik veilig verder gaan, tot ik U zie, o eeuwig licht, van aangezicht tot aangezicht”.