Aankomende zondag is het Wereld Diaconaat Zondag. Ons project in Moldavië staat in deze dienst centraal. De ds. Ale Pietersma heeft samen met de werkgroep ZWO de dienst voorbereid. Wij heten u van harte welkom.

Twee jaar geleden heeft de ZWO-werkgroep het land Moldavië gekozen om vijf jaar als project  te ondersteunen. Eén van de motivaties was om één van de armste landen in Europa te steunen. Dit was nog vóór de oorlog in Oekraïne. Nu zijn de zorgen in Moldavië alleen maar groter geworden. Niet alleen is er meer angst, maar er is nog meer armoede. Producten zijn 6 tot 10 keer zo duur geworden. En ondanks dat de Moldaviërs zelf in armoede leven, delen ze wat ze hebben. Zo wonen in het ZWO-project Bethanië nu ook kinderen en vluchtelingen uit de Oekraïne. Verder heeft Moldavië 100.000 Oekraïners opgevangen, evenveel als in Nederland. En er zijn 700.000 Oekraïners door Moldavië heengetrokken. Hierbij is hulp geboden door middel van nachtopvang, voedsel en transport. Extra hulp kunnen ze nu dus nog meer gebruiken.
Daan Verbaan van Kerk in Actie is afgelopen september op bezoek geweest bij ons ZWO-project. Hij vertelde hierover in onze werkgroepvergadering. In de dienst van zondag 5 februari kijken we naar een presentatie die door hem persoonlijk is gemaakt. Via Daan blijven wij op de hoogte van ons project.