Bestemmingen ZWO 2022

De werkgroep ZWO heeft in 2022, namens onze gemeente, aan vele projecten een aanzienlijk bedrag kunnen doneren. De basis daarbij is uw vrijwillige bijdrage (totaal € 18.470) bij de Aktie Kerkbalans. Daarnaast zijn er de verschillende werelddiaconaatcollectes (totaal € 5.150). De betrokkenheid van onze gemeente bij het werelddiaconaat is groot, wat zich vertaalt in hoge opbrengsten per project. Uiteindelijk is de totale optelsom verdeeld over de verschillende organisaties.

Oekraïne via Kerk in actie; € 500
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijfelijk veel leed voor de mensen daar. Kerk in actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne Hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden.

Afghanistan via Kerk in actie; € 500
Door de ergste droogte sinds 27 jaar, de coronapandemie, de jarenlange oorlog en machtsovername door de Taliban is de economie ingestort en zijn de voedselprijzen torenhoog gestegen. Hongersnood dreigt voor ruim acht miljoen Afghanen. Meer dan drie miljoen mensen zijn ontheemd en op zoek naar veiligheid. Ze wonen in tenten en de armoede onder hen is groot: kinderen bedelen op straat en vrouwen verkopen hun kleren om dekens te kunnen kopen om ‘s nachts de kinderen een beetje warmte te bieden.

Moldavië steunt Oekraïne via Kerk in actie; € 500
De teams van HomeCare – normaal gesproken een thuiszorgorganisatie voor kwetsbare en zieke ouderen in Moldavië – zijn momenteel ingeschakeld bij de noodhulp van Oekraïners op de vlucht. Elke werknemer neemt een gezin van vluchtelingen mee naar huis. Dit zijn veelal vrouwen met kinderen en ouderen.

Stichting Harul Moldavië; € 500
In de hoofdstad Chisinau is in een van de armste wijken een multifunctioneel centrum gebouwd met hulp via de Stichting Harul Moldavië. Het dient als kerkgebouw voor de partnergemeente Harul die verbonden is aan de Hervormde Gemeente van Kampen. Daarnaast dient het als gaarkeuken waar een maaltijdproject plaatsvindt. Wekelijks verzorgen gemeenteleden van de Harul kerk maaltijden voor wijkbewoners vanuit de gaarkeuken. In de wijk rondom het multifunctioneel centrum wonen veel mensen met een beperking, zowel lichamelijk (blinden en doven) als psychisch. Naast een warme maaltijd, worden ook geestelijke liederen gezongen en Gods woord uit de Bijbel aan hen verkondigd.

Transport Oekraïne; € 1.030
In samenwerking met de andere kerken in IJsselmuiden heeft de Bron een transport met hulpgoederen verzorgd naar Oekraïne.

Hongersnood Afrika via Kerk in actie; € 1.500
Voor meer dan 13 miljoen mensen in Ethiopië en Kenia dreigt hongersnood. Door de aanhoudende droogte gaan gewassen dood en sterven dieren, met honderdduizenden tegelijk. Kerk in Actie helpt de getroffen bevolking met water, voedsel en landbouwtraining.

Christelijk Noodhulpcluster Oekraïne; € 2.000
Met uw steun staat het Christelijk Noodhulpcluster klaar voor Oekraïners die lijden onder deze oorlog. We bieden noodhulp zoals opvang, water en voedsel. Daarnaast helpen we waar mogelijk bij de wederopbouw van het land, door het herstellen van kapotgeschoten huizen. 

Oeganda via Kerk in Actie; € 1.000
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.

Jongeren Nepal via Kerk in Actie; € 500
Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.

Straatkinderen Indonesië via Kerk in Actie; € 500
In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt kinderen op straat op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer straat willen wonen is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt hun ouders daarom om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zijn hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan. 

Jongeren Libanon via Kerk in Actie; € 500
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen.

Bijbels voor boeren Zuid-Afrika via Kerk in Actie; € 500
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.

Onderwijs India via Kerk in Actie; € 500
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. De schooluitval is hierdoor hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken.

Zomerzending Egypte via Kerk in Actie; € 500
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.

Myanmar via Kerk in actie; € 500
Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.

Indonesië via Kerk in Actie; € 500
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat dit project wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.

Bijbels golfstaten via Kerk in Actie; € 500
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in snel tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri Lanka, Ethiopië en de Filippijnen. De meesten van hen kunnen niet lezen en schrijven, maar willen wel graag meer leren over de Bijbel.

Jongeren Libanon, Jordanië, Irak via Kerk in Actie; € 500
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.

Kinderen in de knel, kerstcollecte; € 2.200
Vluchtelingenkinderen in Griekenland (én inmiddels ook in Nederland) maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken, omdat ze nergens in Europa welkom zijn. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie.

Adoptiekind De Bron; € 320
Al jaren steunen wij stichting red een kind met een jaarlijkse bijdrage

Sheltersuit foundation; € 500
De Shelterbag is een draagbaar, beschut bed dat opgerold kan worden tot een tas. Hij is waterdicht, licht van gewicht, gemakkelijk te hanteren en heeft een extra vak voor wat persoonlijke spullen. Het wordt geleverd met een ingebouwde matras en een kussen, maar heeft ook ruimte voor een extra slaapzak of deken, waardoor het aan te passen is aan alle seizoenen. Een flexibele tentstok is in de kap geïntegreerd om hem rechtop te houden, waardoor hij meer ruimte biedt en beter beschermt tegen de regen.

Diaconale hulp West-Roemenië, via stichting HOE; € 500
Het doel van dit project is om persoonlijk leed of specifieke noden in een christelijke gemeente te verkleinen met een financiële ondersteuning. De hulpverlening wordt verleend door een plaatselijke christelijke gemeente of stichting.

Opvang Rohingya-vluchtelingen via Kerk in Actie; € 495
De Rohingya’s, Myanmar ontvlucht vanwege geweld, leven nu in Bangladesh in kampen die onveilig zijn, waar weinig ruimte is voor privacy, en waar goede sanitaire voorzieningen en stromend water ontbreken. Daardoor zijn de vluchtelingen genoodzaakt om grote risico´s te nemen om in levensonderhoud te voorzien. Ze gaan nieuwe schulden aan of verkopen het voedsel dat ze via noodhulp krijgen, door. Met name eenoudergezinnen met een moeder aan het hoofd, oudere mensen of mensen met een handicap zijn kwetsbaar voor dit soort risico´s om rond te kunnen komen. Daarnaast kampt de bevolking ook hier met corona, het aantal besmettingen is enorm. En de volgende uitdaging ligt alweer op de loer. Door het moessonseizoen dat tussen mei en september plaatsvindt, dreigen overstromingen en aardverschuivingen. Ongeveer 40.000 vluchtelingen wonen op plekken waar het acute gevaar van aardverschuivingen en overstromingen dreigt.

Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië; jaarlijks project via Kerk in Actie; € 1.250
Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.

Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië; jaarlijks project via Kerk in Actie; € 1.250
Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, werkt ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven dikwijls alleen achter, er is niemand die voor ze zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de economische crisis, kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht.

Kerken geven kinderen een toekomst in Moldavië; jaarlijks project via Kerk in Actie; € 1.250
In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.

Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen in Moldavië; jaarlijks project via Kerk in Actie; € 1.250
Wanneer je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, gebeurt er ineens heel veel in je leven. Zekerheden vallen weg, toekomstplannen worden ruw verstoord en allerlei emoties komen op. Ook is er zorg nodig. Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel en spiritueel. In Moldavië is er vaak geen zorg voor handen. Gelukkig zijn er organisaties zoals Home Care, die zich al lange tijd inzet voor thuiszorg.

Veilig drinkwater in Malawi; € 750
Berber Zweers, de Dochter van Nelleke, is in Malawi geweest en heeft tijdens haar verblijf veel geleerd. Niet alleen in het ziekenhuis, maar ook over de cultuur, het land en de uitdagingen die hier voorkomen. Er is hier veel armoede en veilig drinkwater en voedsel is voor het merendeel van de bevolking niet vanzelfsprekend. Ze heeft samen met Moffat (hoofd van het water departement in Nkhoma) een actie opgezet om geld in te zamelen zodat zij kunnen investeren in de infrastructuur van veilig drinkwater in en rondom Nkhoma.

Stichting Amuria, project familie Van Pijkeren Oeganda; € 500
Stichting Amuria (Oeganda), zet zich door scholarships in voor scholing van de huidige generatie in Amuria en omstreken omdat dat ook voor de komende generatie(s) een groot verschil kan maken. Onderwijs is een machtig wapen tegen armoede en geeft mogelijkheden die er zonder scholing niet is. Zo kunnen de gezinnen van de toekomst voor zichzelf zorgen en worden ze minder afhankelijk.

Diaconaal doén in de Bron! Met elkaarvoor elkaar!